Öppet brev till Chister Segersten, Kindamoderaternas partiledare: Hej Christer, Du svarade i ett tidigare mail att Kindamoderaterna är klart för vindkraften men att du skulle läsa mina argument innan slutligt ställningstagande. Min fråga är: Vilka fördelar anser du vindkraften har som gör att du/ni är/var för att industrialisera Kindas naturlandskap? Är/var det mutpengar till Kinda kommun, eller vad? Lista gärna dina argument för detta industriprojekt så kan vi ha en öppen och fri debatt. Jag tycker att det är politikers skyldighet att redogöra för de sakliga skälen till de politiska åsikter man driver.

Jag läste idag en artikel skriven av Prof. Per Fahlén (finns även på Klimatsans). Han stöder sina åsikter, liksom jag, på fakta. "Vindkraft i övre Norrland kontra kärnkraft i Forsmark". Jag har i årtionden argumenterat för samma åskiter. Om vindkrafen är så ofarlig,utmärkt och verkligen krävs i Sveriges el-energibalans, ja men bygg den då där elförbrukningen är som störst, i storstäderna där elledningarna blir som kortast och man därmed slipper industrialisera och vandalisera vårt naturlandskap. Jag ser med stort intresse fram emotdin lista på vindkraftens fördelar. Där vill jag lära mig mera. Min förhoppning är dock att du med dina vida insikter från näringslivet och som rådgivare till tidigare statsminister i komplexa regeringsfrågor kommer driva Kinda kommuns planpolitiska frågor mot bevarat naturlandskap och stopp för vandaliserande vindkraft. Mvh Lars Carlsson f.d Utdala

"Vindkraftsfalsariet" 2020-04- 24 / Lars Carlsson    

Det är hög tid att sätta stopp för vindkraftsfalsariet som Sveriges regering med stödpartierna nu forcerar. Genom Länsstyrelsen i Östergötlands beslut hotas åter vårt naturlandskap i Horn/Hycklinge av att en norrman vill sätta sprätt på våra svenska skattepengar och med dessa vandalisera vår underbara natur. Kan det verkligen finnas en enda kommunpolitiker med sunt förnuft som inte trycker på vetoknappen nu eller har Svensk Vindenergis propagandaförslag om mutpengar och förslag om slopad vetorätt givit hopp om rättsröta hos okunskapens fanatiker? Nu krävs resoluta besked från ortsbefolningen att vi värnar kindas naturlandskap!

När det blåser som det gjort några månader så får vi, tack vare det politiska beslutet att vindkraften har företräde, sälja överskott av vindel till 2-8 öre/kWh vilket innebär export av svenska skatter och subventioner (bara vindelproduktionen kostar 10 ggr mer per kWh). När det inte blåser står vindkraften stilla och ger inga kWh men kostar fortfarande skattepengar. Kombinationen "coronaneddragnig" av elkonsumtionen och elöverskottet genom blåsten gör att vindfalsariet blir så tydligt att personer med vanligt bondförnuft förstår det de styrande i regeringen med stödpartier och fanatiker inte verkar fatta. Dessutom vid vindstilla några kalla vinterveckor med nedlagd kärnkraft gäller el-black-out genom dåraktiga politikerbeslut.

Det har skett en enorm vindkraftutbyggnad i norra Sverige som ger stora energiförluster vid överföring söderut där elen skall förbrukas. Nya elledningar kostar enorma miljarder kronor (bara sydvästlänken Närke-Skane som skulle vara klar 2015 har hittills kostat över 7 miljarder och kräver ytterligare miljarder innan den till vintern 2021 kan tas i bruk) och dessutom finns det ingen som tänkt till om vad som händer när Finland startar sitt nya kärnkraftverk  (samt på sikt ytterligare ett) och all export till Finland från norra Sverige inte längre är aktuellt. Totalt beräknas vindelens nya elnät kosta över 500 miljarder kr (även om elbolagen skyller pa nätutbyggnad i storstäder och säkerhetsatgärder). Piteås vindkraftverk krävde 130 mil nybrutna vägar för att få flygplansvingarna på plats. Miljösmart? Nu är det tydligen nordvästra Norrland som ska vandaliseras med slumpkraften. Läs först SLU's 10-åriga studie om hur renar flyr vindkraftomraden pga lågfrekvent ljud. Sätter man vindkraften i haven hamnar vingarna genom havsvattenkorrosion i form av mikroplaster i havsvattnet där man redan idag förfasar sig över mikroplasternas miljöpåverkan. Det finns idag ingen metod att destruera alla dessa utslitna vindmonster. De skall grävas ner. Miljösmart?                                                                                                                                                                                                            

Hela vindverk rasar (Lemnhult 2015) och nyligen bröts en jättevinge av ett vindkraftsverk utanför Mjölby och slängdes rakt ut i naturen. Det var centerpartistiska ministern Maud Olofsson som styrde myndigheterna så att vindkraftverk skulle klassas som byggnad och inte maskin och därmed "glida" förbi Maskindirektivets strikta lagstiftning som sannolikt krävt omfattande och ekonomiskt krävande avstängning av stora områden runt varje vindverk och omfattande kontroller. Allemansrätten hade fått begränsas.

Det finns en hel del faktafrågor att svara på, framförallt måste kommunernas vetorätt bevaras liksom medborgarnas rätt att överklaga myndighetsbeslut. Svensk natur utan industrialisernade vindkraft är en förutsättning för en framtida levande landsbygd.

Lars Carlsson Innovatör, politiskt obunden


 "DET RÄCKER INTE KINDAPOLITIKER" /Lars Carlsson

Läs artikeln här
--------------------------------------------------------------------------------------
"VISA VAR NI STÅR I FRÅGAN OM VINDKRAFT POLITIKER" /Agneta Axelsson Göran Lidbjörk

Läs hela artikeln här
---------------------------------------------------------------------------------------
"STORMIGT SAMRÅD OM VINDKRAFTSPARK" /Corren 2018-04-12

"Tro inte att vi kommer sitta tysta. Vi ska inte ha den här skiten och vi kommer göra allt för att stoppa den" Kvällens första applådåska var ett faktum och skulle följas  av fortsatta ovationer efter varje inlägg som uttryckte mothugg till vindkraftsplanerna".

Läs hela artikeln här
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"VÅRT PARADIS I FARA" /Kindaposten Anita Storm 2018-04-06

"Nu gott folk får vi strida på barrikaderna. Vi vill inte se några monster med vingar och ljus vid horisonten.Vi vill hålla vår landsbygd levande för djur och människor. Förstör ej det vackra i denna underbara bygd"

Läs hela artikeln här  
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Frågan är hur ni tänker om vindkraften /Kindaposten Pierre Ländell /2018-03-30

"Det finns spaltmeter med argument för att inte bygga vindkraft alls och det finns mängder av argument för att inte göra det i Gröninge. Vi bara undrar om ni i fre Olseb Renewables tror att vi kommer att sitta tysta och se på medan våra hus blir värdelösa och vår natur förstörs? Har ni tänkt överhuvudtaget? Marie Carlsson ville i sin insändare ha svar på var vi kindapolitiker egentligen står. Jag kan bara svara för Landsbygspartiet oberoende (LPo). Vi vill inte ha vindkraft i Gröningeområdet och säger klart och tydligt tack, men nej tack!"

Läs hela artikeln här
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kindaposten 2018-03-28/Bosse Monell

"Det norska bolaget Fred Olsen Renewables vindkraftbolag tar över och bygger vidare på Eons planer och nu är det än en gång södra kindaborna som måste vässa klorna och på alla sätt försöka förhindra vindkraftetableringen. Platsen för vindkraftparken är helt enkelt för liten och kommer förpesta omgivningarna för både Hycklinge och Horn samt för alla gårdar och boende inom en omkrets av minst 5 kilometer".

"Hur ska vi medborgare kunna skydda oss mot en stat som missbrukar rättssystemet för att förtrycka oss medborgare med vindkraft?

Det svenska manipulerade rättssystemet ger oss inga möjligheter att värna naturen eller vår existens. Därför måste vi med stor kraft kräva inflytande över besluten som rör vår överlevnad. Alla beslut om vindkraften är i grunden beslut som politiker tagit, bevisligen med ytterst inskränkt kunskap"

Läs hela artikeln här
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"LÄGG NER VINDKRAFTSATSNINGEN" /Lars Carlsson /Klimatsans 2018-03-01

"...vindkraften supportas med 100-tals miljarder kronor i skattesubventioner trots att den strider mot maskindirektivet, upphäver Allemansrätten, kräver mer än 500 miljarder kronor i förstärkt/omlagt elnät (SVK) med nya ledningsgator som förvandlar produktiv skogsmark till impediment..."  

Läs hela artikeln här      
----------------------------------------------------------------------------------
"Slå vakt om den så viktiga vetorätten"  / Kindaposten 2017-09-09 /Alf Wesik

"Sverige behöver ett folkvårdsverk"/ Läs hela artikeln längre ned på denna sida! (23/5 2017)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Debatt: Artikel publicerad i Kindaposten 23 mars 2017:  (uppdaterad med ytterligare fakta 27 april 2017)

Efter vindkraftsmötet i Hycklinge  på måndagskvällen kommer en del frågor upp som kräver svar. Vilka vetenskapliga fakta gör att en del politiker i Kinda kommun verkar vara för vindkraft? Dessa frågor måste besvaras.

Vattenfall har gjort en livscykelanalys som visar att vindkraften släpper ut 15g CO2/kWh medan kärnkraften släpper ut endast 5g/kWh. Samtidigt har regeringen fått igenom en klimatlag som säger att vi från nu och i all framtid ska jaga alla CO2-utsläpp.

Varför skattesubventionerar vi då vindkraften som släpper ut mest i Sveriges elproduktion? Kolla gärna Svenska Kraftnät, kontrollrummet där elproduktionen redovisas. Vindkraften behövs inte överhuvudtaget i Sveriges elenergibalans. Vad säger politikerna? Skall vi öka på klimathotet med miljardsatsningen på vindkraften eller satsa på kolsnål vatten-och kärnkraft?

Dessutom, när det blåser i Sverige så gäller det ofta hela norra Europa. det innebär att om Sverige då försöker exportera vind-el blir exportpriset så lågt (4öre/kWh nyligen!) att det i huvudsak är skattesubventionerna vi exporterar. Om all svensk industriexport skulle bygga på samma principer skulle vi snabbt uppnå Östtysklands "blomstringstid" på 1900-talet. Skall svenskars solidariskt inbetalda skatter vidarebefordras till andra länder eller finns det möjligen inhemska angelägenheter att satsa på (sjukvård, försvar, medborgarsäkerhet, fattigpensionärer, etc.)?

Batterilagring av överskottsvind-el har föreslagits när en fortsatt utbyggnad av vind-el blir svår att balansera med vattenkraft men faller på okunskapens orimlighet. Om endast en timmes bortfall av 7500 MW vindkraft skulle batterilagras krävs 37 500 ton litiumjonbatterier (200Wh/kg). Fråga till politikerna: verkar det miljösmart och vad skulle det kosta?

Det krävs enorma betongfundament för att 400 ton vindkraftverk inte ska ramla omkull som tex i Lemnhult. Det hormonstörande ämnet bisfenol A som lakas ur vingarna hamnar inte bara i betongen utan i grundvatten, bäckar och sjöar. Har politikerna försäkrat sig om att det finns ekonomiska avsättningar hos vindföretaget för framtida sanering även efter konkurser?

Politiker och media kopplar begreppet "förnyelsebar" elenergi till vindkraft. Det för tanken till att vinden förnyar sig och saknar miljökonsekvenser. Fakta är att vindkraften kräver mer ändliga resurser än kärnkraften. Det krävs t.ex 7,6g stål per kWh att tillverka och driva vindverk mot 0,84g/kWh för kärnkraften. För sand och grus till bla betongfundamenten är siffrorna 23g/kWh för vindkraften mot 8,3g/kWh för kärnkraften (Vattenfall). Politikerna måste förklara den "alternativa" betydelsen av begreppet förnyelsebar.

Det lågfrekventa pulserande infraljudet under 20 herz ger hälsovådliga effekter såsom påverkan på innerörats sinnesceller och balansdelar. SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har studerat renarnas beteende under perioden 2005-2015 dvs före, under och efter att vindkraftparkerna i Malå m.fl. startat. Resultaten är bedrövande. Renarna påverkades så negativt att de förflyttade både kalvnings- och betesområden fem kilometer bort från närmaste vindverk. Men finns det någon 10-årig vetenskaplig studie om hur människor påverkas av vindkraft? Svaret är NEJ! Är renar viktigare än människor? Vad svarar politiker och myndigheter?

Hur kan svenska politiker och myndigheter starta och bedriva massiv utbyggnad av vindkraft utan en enda vetenskaplig fältstudie över hur både buller, blixtar, vingskuggor som swishar in i rummen (se filmklippet "Doris i Krokek" under fliken filmklipp/länkar) men framför allt det lågfrekventa hälsovådliga infraljudet påverkar människor?

Det lågfrekventa ljudet under 20 Herz är individuellt för varje verk och påverkar huskroppar i grannskapet med resonansutveckling vilket kan ge hälsovådliga effekter. Kräv att politikerna letar fram och redovisar vetenskaplig fakta som visar att effekterna är ofarliga för människor.

Neodym som bryts i uranhaltiga gruvor i Kina orsakar där stora miljöproblem. Ämnet som används i permanentmagneter förbättrar effektiviteten i stora vindverk. Vad säger politikerna? Uranbrytning för kärnkraft är tabu men vindkraften har andra regler, eller?

En av de viktigaste frågorna i lokalpolitiken är dock hur politikerna tänker när det gäller inflyttning och turistnäring. Är det många svenskar, tyskar, holländare och danskar som söker rekreation i vindkraftsparker?

Kindabygden har unika kvaliteter med fiskrika sjöar, djupa viltrika skogar med både lingon, blåbär och svamp samt därtill allemansrätten som är unik för Sverige. Är vindkraften rätt metod att öka bygdens attraktionskraft?

Politikerna får välja mellan en levande landsbygd och avfolkningsbygd. Vilket väljer ni?

Hur går det med allemansrätten och vindkraftens risker? Det gäller nedfallande verk (400 ton!), skrot, is och döda fåglar vilket borde innebära rigorösa avspärrningar på 500 meter radie runt varje verk? CE-märkning? Maskindirektivet? Har vindkraften en egen "säkerhetsfil"? Fråga politikerna!

Elbolagens kraftiga höjning av den fasta elöverföringsavgiften sägs bero på deras strävan att uppnå säkrare elleveranser men är i realiteten ett sätt att dölja vind-elens verkliga elnätskostnader.

Vi har ett aktuellt fall i Kinda där föreslagen kraftledning som av en händelse föreslås dras just i kanten av den diskuterade vindkraftsparken.

En klar särredovisning av kostnadsfördelning vid alla vindkraftsparker borde vara en självklarhet men i det svenska elmonopolsystemet kan de tre aktörerna lätt leda oss rätt in i dimman.

Vindbolagen lockar även med s.k Bygdepeng vilket är en muta som tas från skatter och avgifter vi själva betalat in, det vill säga, subventions-överskott. Vindbolagens avsikt här är att försöka kompensera olägenheterna hos de drabbade samt dämpa stridsviljan hos folk med sunt förnuft.

Det tragiska med vindkraften är att hur mycket man än bygger ut vindkraften krävs säker back-up för i stort sett hela vindkraftseffekten. I Sverige förlitar vi oss på baskraften från vatten- och kärnkraft.Om vindkraften läggs ner och förnuft, vetenskap och ekonomisk realism fick råda skulle de hundratals miljarder kr som nu styrs till vindkraft i stället satsas på uppgradering av vattenkraft samt vidareutveckling av kärnkraft. Detta kräver dock kunskap om vetenskapliga fakta hos politiker och myndigheter.

Det här är några frågor där politikerna bör ge klara besked innan ett vindkraftsbeslut i Kinda. Det kan väl inte vara så att vetenskaplig okunskap hos politikerna och inflytelserika markägare som ser lättfunna miljoner i markhyra och den alltid utlovade "bygdepengen" kan spela in? Vi väntar på besked från Kindas politiker.

Lars Carlsson, kemist och innovatör inom energi- och miljöområdet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"SVERIGE BEHÖVER ETT FOLKVÅRDSVERK" /Smp samt Klimatsans 18/5 2017

"Jag har flera gånger ifrågasatt och ställt direkta frågor till Naturvårdsverket angående deras propaganda i vindkraftsfrågor, (styrt av regeringen och C).      Inget svar. Verket ska, vad jag förstår, "vårda naturen". Dock finns det fortfarande en befolkning i den svenska naturen. Jag är stark motståndare till onödiga statliga verk men nu är det dags! Politiker: Upprätta FOLKVÅRDSVERKET. Ett verk som vårdar landsbygdens folk och kräver resultat från vetenskapliga studier som säkerställer människors hälsa innan storskaliga experiment i likhet med vindkraftsutbyggnad startas."

Läs hela artikeln
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Smålandsposten 3 april 2017/ Lars Carlsson

"Vindkraften är en gigantisk felsatsning" "Det tragiska med vindkraften är att hur mycket man än bygger ut krävs säker back up från vatten- kärnkraft för i stort sett hela vindkrafteffekten, det vill säga dubbla investeringar eftersom vindkraften är slumpkraft och ingen vet när det är vindstilla. I Sverige där vi har elproduktion från stabil vatten- kärnkraft betyder det att hundratals miljarder kronor investerade i vindkraft är en gigantisk felsatsning. Tänk om och satsa på uppgraderad vattenkraft och ny teknik"...

Läs hela artikeln
---------------------------------------------------
Läs fler artiklar:

-------------------------------------------------------

"POLITIKERNA MÅSTE SE TILL INVÅNARNAS BÄSTA"/ Bosse Monell,
Artikel publicerad i Vimmerby Tidning 2017-02-18

Totalhaveriet är nära för vindkraften, och då går ett norskägt vindkraftbolag in, Fred. Olsen Renewables. Elcertifikatsystemet har kollapsat och nu tvingas vindkraftssverige stänga verk för att minska förlusterna. Detta är en ekonomisk katastrof för de mindre aktörerna, som blir tvingade att sälja med stora förluster och livslånga skulder.

Endast större bolag som gjort investeringar under senare år och som bundit sitt pris i långa avtal klarar sej. Det har varit en blåsig höst som genererat rekordmycket elcertifikat, samtidigt som det varit en varm vinter vilket har minskat efterfrågan på el.

Folket i södra Kinda bör nog inte oroas i onödan över att få tassemarkerna förvandlade till ett industriområde i en nära framtid. Vindkraften har idag ingen bärkraft och det bör vara en ekonomisk katastrof för en ny aktör att satsa pengar på en större vindkraftpark på Gröningeområdet.

Med stor sannolikhet finns det en koppling med E-on:s projekterade högvoltsledning som förstör så mycket värdefull skogsmark och som går via Kisa i en krok mot Horn. Båda projekten var Eons från början. Det kan tänkas att Eon gav upp planerna på vindkraftsparken pga folkets motstånd.

Lyckas detta bolag med vindkraftsetableringen med till viss del med hjälp av Eon får ju också Eon stöd för sin nya omdiskuterade högspänningsledning som av flera anses som onödig.

Det nya bolaget kommer också att ändra taktik på flera områden för att försöka få politiker och medborgarna med sig. Vindkraftsaktörerna är affärsdrivande och tillhör inte de mest seriösa företagen i sina påstående om vindkraftens effektivitet och värde.

De utlovar alltid mer än vad de i verkligheten kan hålla, många tror på dem utan att ifrågasätta, inte minst politiker. Man drar sig inte för att "muta" enskilda och kommuner om vi ser den nya utlovade bygdepengen som en muta. Nu har en ny charmoffensiv av det norskägda vindkraftbolaget påbörjats bland politikerna i Kinda. Kindas intelligenta politiker ska se lite bakom horisonten och ta del av allt elände de landbyggda vindkraftsetableringarna i vårt land ställt till med.

Nästan varje kommun har drabbats av detta spektakel, en attack riktad rakt i hjärtat på vår landsbygd. Politikerna ska inte köra över medborgarna. Vindkraften ger inget tillbaka till kommunen, endast ödeläggande av mark, fågeldöd och förstörd livsmiljö för kommuninvånarna och för den etablerade turistnäringen. Några kommuner har varit så lyhörda mot sina kommuninnevånare att de med sin vetorätt över marken inte gått varken statsmakten eller vindkraftbolagen till mötes utan helt enkelt frankt sagt nej att det inte ska förekomma i kommunen. Politikernas kunskap och omsorg om sina kommuninvånares bästa såsom psykisk och fysisk hälsa styr detta. I vindkraftsutbyggnaden finns ingen miljövinst.

/Bosse Monell
------------------------------------------------------------------------
"VINDKRAFTEN ÄR DÖDSDÖMD" / Sture Åström, Klimatsans 2017-04-26

"Det råder stor okunskap om hälsoeffekterna. På många håll klagar närboende på huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, depression etc."
Infraljudets egenskaper skiljer sig markant från vanligt buller". (...)
"Infraljudet går genom fönster och väggar..." (...)
"tiofaldig bullernivå inomhus jämfört med utanför huset."

Läs hela artikeln
---------------------------------------------------------------------
"VINDKRAFT OCH FOLKHÄLSA" /Härje Thunholm, Klimatsans 2016-04-14

"Man hör ofta att folk som bor nära vindkraftverk känner sig besvärade av de tryckvågor vindkraftverken skapar. Det handlar vanligtvis om huvudvärk, sömnsvårighet, migrän och depression. För ett par år sedan skrev två läkare en debattartikel i Läkartidningen och varnade för att infraljud kan vara en förbisedd hälsorisk.

Infraljud är en svängning med så låg frekvens att det inte kan uppfattas som ljud av oss människor. Det har också speciella egenskaper jämfört med "vanligt ljud". Det dämpas mindre i luft och det kan förstärkas i byggnader beroende på resonans. En byggnad fungerar som en fiollåda eller en trumma när den utsätts för infraljud. Naturvårdsverkets mätningar har genomgående skett på traditionellt sätt (dBA) och då registreras inte infraljud".

Läs hela artikeln
---------------------------------------
"VINDKRAFT OCH HÄLSA" /Klimatsans
"Vindkraftverk i skog tar stora fina områden i anspråk och förstör för glesbygdsboende och friluftsliv. (...)
"Men vad är då tillåtet och vad är vedertaget gällande det buller som ofta stör de boende på båda sidor om vindkraftverken så mycket att de knappast står ut, får sömnsvårigheter och inte kan vistas ute på sin egen tomt? (...)
Andra länder diskuterar också bullerpåverkan och har lagstiftat om långa respektavstånd.
Låt oss hoppas på framgång även i vårt land för lagstiftning om respektavstånd och sänkta gränsvärden för störande industribuller där människor drabbas!"

Läs hela artikeln
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
"MYNDIGHETER VÄLJER ATT BORTSE FRÅN INVERKAN AV LÅGFREKVENTA LJUD NÄR TILLSTÅND FÖR ATT BYGGA VINDKRAFT SKA BEVILJAS" /Smålandsposten 3 maj 2017

Trots förslag från forskare vid våra universitet till Naturvårdsverket ( som har bestämt reglerna) att beräkningen av ljudnivåer bör ta hänsyn till lågfrekventa ljud har man valt att inte ändra regelverket. Detta är förklaringen till dagens situation med massor av klagomål på störningar från byggda vindkraftverk.

Läs hela artikeln
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"ETT TOTALHAVERI ÄR NÄRA FÖR VINDKRAFTEN" /Svenska Dagbladet

Läs hela artikeln
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -
"VINDKRAFTSINDUSTRIN ÄR EN DÖDSDÖMD BRANSCH" /Klimatsans

Läs hela artikeln
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Second Opinion/ Lotta Gröninge

"Den svenska regeringens hållning är både sorglig och oroväckande. Vi får en energipolitik som är väderberoende, som är beroende av skattesubventioner och dessutom dumpas priserna. I land efter land börjar nu allt fler ifrågasätta den stora satsningen på el från vindkraft."

Läs hela artikeln
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


© Copyright vindstilla.nu